måndag, januari 08, 2007

Bokrörlaget Aleph

Läste just på Månskensdans att bokförlaget Aleph och dess tidskrift Minothauren kommer att bli vilande. Jag har tidigare skrivit och berömt detta som ett av de verkligt bra små bokförlagen. När det gäller skräcklitteratur på svenska är detta en svår förlust. Själv läser jag ganska mycket av just gotisk skräcklitteratur men sällan svenska. Det främsta skälet till detta är att utgivning av så kallad genrelitteratur i det här landet tycks ha väldigt låg status. Det innebär att översättare ofta slarvar och att de översättningar de producerar oftare vänder sig till ungdomar snarare än till vuxna, även när detta inte gäller originalen. Språket är helt enkelt förenklat till en lägre nivå. Eftersom de stora förlagen inte erkänner att det fins något sådant som litterär kvalité i de här genrerna satsar de aldrig på de smalare författarna utan letar snarare efter kassakor bland internationella bestsellers. Bokförlaget Aleph har alltid varit ett undantag, vilket fortfarande är fallet om man ser till vad de fortfarande har i lager och planerar för sin sista utgivning. När förlaget går i vila ser det ut att bli tunt med bra svenskspråkig text inom de här områdena.

Inga kommentarer: